Home / Shop One – Phần mền quản lý bán hàng Viettel

Shop One – Phần mền quản lý bán hàng Viettel

Shop ONE là phn mn qun lý ca hàng, bán hàng bng mã vch chuyên nghip do Viettel phát trin và được dùng th min phí 10 ngày.

Shope ONE Viettel giúp ca hàng bán l qun lý hàng hóa doanh thu, chi phí, qung cáo và chăm sóc khách hàng đ tăng doanh s.

 • Tính năg chính ca phn mn
 • Qun lý khách hàng: giúp qun lý khách hàng theo nhóm, gii tính khu vc đa lý, ngày sinh, doanh s mua hàng.
 • Chăm sóc khách hàng: t chưc chương trình khuyến mãi, truyn thông sn phm ti khách hàng qua SMS.
 • Qun  lý kho và hàng hóa chuyên nghip bng mã vch.
 • Thc hin bán hngf d dàng in hóa đơn nhanh chóng.
 • Qun lý doanh thu chi phí tin ti ca hàng.
 • H tr qun lý cưa hàng t xa thông qua website và tin nhn SMS

 • Đi tượng s dng
 • Các ca hàng bán l: thi trang, ăn ung, m phm, gii trí, hàng công ngh, gia dng, đào to hc tp
 • Gói cước

Gói cước shop one

Giá (vnđ)

Khuyên mãi

Dùng th

0

10 ngày

6 tháng

900.000

12 tháng

1.800.000

Tng 3 tháng

Trn đi

3.900.000

Trn đi

 • Ưu đim ni bt ca dch v Shop one
 • Quy trình đng b và khép kín :

Dch v Shop one được s dng đng b và khép kín t quy trình bán hàng đến quy trình chăm sóc khách hàng.

 • Tiết Kim chi phí :

Thu phí hàng tháng, tránh cho các ca hàng phi đu tư ban đu ln. giá SMS r nht th trường

 • Thanh toán tin dng:

Phương thc thu phí linh hot, thông qua h thng th cào Viettel

 • Bo mt d liu:

D liu được đng b , lưu tr trên h thng sever và được bo mt tuyt đi an toàn.

Mt ưu đim/li thế ln đc bit quan trng ca shop one là đng b hóa d liu vi h thng, gi tin nhn thương hiu giúp khách hàng chăm sóc khách hàng, qun bá truyn thông sn phm dch v hiu qu.

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CU ĐĂNG KÝ DCH V VUI LÒNG LIÊN H :

Mr. ĐĂNG KT VIETTEL LÂM ĐNG

Đa ch: S 77 Phan Chu Trình, Phường 2, Đà Lt, Lâm Đng
Đi
n Thoi: 0981.218.218

Email: viettellamdong.store@gmail.com

Website://viettellamdong.com.vn

Email:

Website://viettellamdong.com.vn

Gọi Ngay: 0981.218.218