Quản Lý Học Phí

Phần mềm quản lý học phí

Hệ thống quản lý học phí (QLHP) dùng để quản lý từng khoản thu chi đến từng học sinh. Quản lý và báo cáo biên lai thu tiền. Báo ăn và tính khẩu phần ăn. Báo cáo dự toán và quyết toán các khoản thu chi học sinh. Hệ thống quản lý tất cả các quyển biên lai, số biên lai được nhận về từ cơ quan cấp trên, để cấp cho học sinh khi có thu của học sinh khoản thu nào đó. Quản lý tất các khoản thu, phải thu, báo ăn tại nhà trường. Quản lý tới từng khoản thu, chi tại nhà trường. Quản lý tới từng bữa ăn, thành phần dinh dưỡng của từng bữa ăn mà nhà trường tổ chức ăn cho học sinh. Ngoài ra QLHP còn quản lý các báo cáo số liệu thu chi giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới phục vụ cho các đơn vị giáo dục các cấp.

Hệ thống được thiết kế dựa theo các thông tư, quyết định sau:
– Thông tư liên tịch số 31 – TT/LB ngày 9/5/1991 của liên bộ Giáo dục & Đào tạo – Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí cho các chương trình mục tiêu của ngành giáo dục và đào tạo.
– Thông tư liên tịch số 38/2001/TTLT – BTC – BGD&DT – BTC ngày 22/8/2001 của liên Bộ GD-ĐT-Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TTLT-BGD&DT-BTC ngày 31/8/1998 về thu chi và quản lý thu chi ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc về hệ thống giáo dục quốc dân theo quyết định số 70/1998/QD-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính Phủ.
– Thông tư liên tịch số 81/2003/TTLT/BTC-BGD&DT ngày 14/8/2003 của liên bộ GD&DT – Tài chính hướng dẫn nội dung thu, chi và quản lý kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo đến năm 2005.

Các Tính Năng Hệ Thống:
– Quản lý học sinh theo các tiêu thức mã số, họ tên, nơi sinh, ngày tháng năm sinh, vv… Quản lý các khoản thu của từng học sinh theo từng loại thu như học phí, học phẩm, trang bị, tiền xây dựng, tiền ăn, bán trú, vv… Quản lý việc chi tiêu các khoản thu. Tự động in các biên lai thu tiền, phiếu học sinh, phiếu thu, phiếu chi.

– Quản lý báo ăn và tự động tính khẩu phần ăn hàng ngày của học sinh, kết xuất sổ khẩu phần ăn. Theo dõi số xuất ăn và thanh toàn tiền ăn của từng học sinh trong từng tháng.
– Quản lý biên lai thu tiền, tự động kết xuất kết xuất các báo cáo quyết toán biên lai, tổng hợp các báo cáo này tại đơn vị quản lý. Nối mạng và chuyển các báo cáo quyết toán biên lai qua mạng từ các trường học, đến Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục.
– Tự động hóa công tác dự đoán, quyết toán và tổng hợp báo cáo thu chi học sinh giữa các trường và các đơn vị quản lý. Tự động tạo ra các báo cáo Dự toán thu, Dự toán chi, Quyết toán thu, Quyết toán chi. Nối mạng và chuyển các báo cáo này qua mạng.

– Tự động kết chuyển các chứng từ thu chi sang phần mềm kế toán.
– Tra cứu và tìm kiếm các khoản thu hay chi của học sinh theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tùy theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra. Tổng hợp các báo cáo về tình hình các khoản thu và chi như kết xuất Sổ thu và thanh toán học phí, Sổ theo dõi các khoản thu, Nhật ký thu và bàn giao, Sổ chi tiết chi, Sổ tổng hợp thu chi, Sổ thu và thanh toán, Nhật ký thu và bàn giao, Tổng hợp thu, Tổng hợp thu theo lớp.

Hướng dẫn sử dụng từng chức năng
Truy cập và đăng nhập
– Bật máy vào Windows.
– Kiểm tra đường truyền internet đã hoạt động chưa.
– Mở trình duyệt hoặc ứng dụng hỗ trợ desktop.
– Truy cập vào phần mềm với tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp.

Links đăng nhập hệ thống: http://qlhp.smas.edu.vn

Sau khi truy cập vào đường dẫn đã được cung cấp, Quý khách hàng đăng nhập vào phần mềm thông qua phương thức:
+ Đăng nhập thông qua ViettelStudy
Để đăng nhập thông qua ViettelStudy người sử dụng nhấn vào đăng nhập ViettelStudy.

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Gọi điện theo số Hotline: 0981218218.
Nhân viên chúng tôi sẽ đến tận nhà tư vấn cụ thể và làm thủ tục đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *