Home / Hóa đơn điện tử Viettel

Hóa đơn điện tử Viettel

Hóa đơn đin t là tp hp các thông đip d liu đin t v bán hàng hóa, cung ng dch v, được khi to, lp, gi, nhn, lư tr và qun lý bng phương tin đin t.

 • Được ký bng ch ký đin t
 • Có giá tr v mt pháp lý như hóa đơn giy thông thường
 • Có th chuyn đi thành hóa đơn giy khi có nhu cu

2 Li ích ca hóa đơn đin t:

 • Tiết kim ch phí: Tiết kim chi phí in n, kho bãi lưu tr, chuyn phát hóa đơn….
 • Tiết kim thi gian: Tiết kim thi gian lp, gi, tìm kiếm hóa đơn, báo cáo thng kê,…
 • Không mt công sc mt mi: Không mc công sc bo qun, tìm kiếm hóa đơn,…
 • An toàn: Không b rách, Không b làm gi,…

3 Li ích khách hàng khi s dng hóa đơn đin t viettel:

 • Nhanh Chng s dng dch v sau khi ký hp đng, la chn mu háo đơn sn có, được cp Account đ phát hành, qun lý hóa đơn trên trên h thông hóa đơn đin t ca viettel
 • Viettel Lâm Đng đm bo h tng, lưu tr hóa đơn, cung cp website tra cu (dùng chung ) cho khách hàng
 • Khách hàng được s dng chung thiết b ký s HSM (Thiết b ký s chuyên dng) ca viettel, min phí chng thư s HSM năm đu s dng
 • Lưu tr min phí hóa đơn đã phát hành trên h thng Viettel trong vòng 10 năm
 • Hóa đơn chưa s dng hết được bo lưu mt năm s dng

2 Chi tiết gói giá hóa đơn đin t viettel:

 • Phí dch v hóa đơn đin t cho doanh nghip

STT

Gói cước

Số lượng Hóa đơn

Giá gói

1

DT3.000

3000

1,350,000

2

DT5.000

5.000

2,050,000

3

DT7.000

7.000

2,730,000

4

DT10.000

10.000

3,400,000

5

DT20.000

20.000

5,800,000

6

DT-Max

1.000.000

290,000,000

Giá chưa bao gồm 10% VAT.

Link

Link

Link

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CU ĐĂNG KÝ DCH V VUI LÒNG LIÊN H :

Mr. ĐĂNG KT VIETTEL LÂM ĐNG

Đa ch: S 77 Phan Chu Trình, Phường 2, Đà Lt, Lâm Đng
Đi
n Thoi: 0981.218.218

Email: viettellamdong.store@gmail.com

Website://viettellamdong.com.vn

Gọi Ngay: 0981.218.218