Home / Giám sát xe máy Viettel

Giám sát xe máy Viettel

Giám sát xe máy Viettel – Smart motor Viettel

Smart motor là dch v giám sát và chng trm xe máy thông minh qua mng di đng Viettel và h thng đnh v toàn cu GPS. Dch v cho phép điu khin xe máy bng đin thoi vi nhiu tin ích theo di xe, đnh v xe, bo v chng trm, tt máy t xa,….

Tính năng, li ích Smart Motor

Cnh báo chng trm

 • Khi m khóa đin trái phép thì cnh báo bng còi đng thi báo cho ch xe bng tin nhn
 • Xe b rung lc thì cnh báo bng còi và tin nhn
 • Xe b dăt sđi quá khon nht đinbhj (200m) thì cnh báo bng còi

Giám Sát hành trình

 • Cho biết v trí ca xe, đnh v xe mi lúc mi nơi 24/24
 • Cho biết lch s di chuyn ca xe 3 tháng
 • Tìm xe trong bãi xe bng đèn và hú còi

Tiênh Ích gia tăng

 • Cnh báo vượt quá tc đ
 • Xác đnh khon cách tương đi ca xe

Ưu đim Smart Motor

 • Dch v cung cp đy đ các tính năng bo v xe đ chng mt cp trong mi trường hp
 • Theo dõi  v trí hin ti và hành trình di chuyn cu xe
 • Báo đng và cnh báo cho ch xe khi bt chìa khóa trái phép, khi b rung lc hoc b dt đi
 • Khóa xe hoàn toàn khi bt chế đ chng trm. K gian không th n máy xe ngay c khi có chìa khóa xe

 • Tt máy xe t xa thông qua đin thoi di đng ch bng 1 cuc đin thoi hoc tin nhn , hoc click trên APP
 • ng dng cho Smart phone
 • QUÝ KHÁCH CÓ NHU CU ĐĂNG KÝ DCH V VUI LÒNG LIÊN H :
 • Mr. ĐĂNG KT VIETTEL LÂM ĐNG
 • Đa ch:S 77 Phan Chu Trình, Phường 2, Đà Lt, Lâm Đng
  Đi
  n Thoi: 0981.218.218
 • Email: viettellamdong.store@gmail.com
 • Website://viettellamdong.com.vn
Gọi Ngay: 0981.218.218