Home / Bảo hiểm xã hội Viettel

Bảo hiểm xã hội Viettel

  • Dch v giao dch đin t bo him xã hi – VBHXH là dch v h tr đơn v thng kê khai th tc tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cp s BHXH, Th BHXH đáp ng chun đnh dng d liu cu BHXH Vit Nam
  • Qun lý danh sách người lao đng, quá trình tham gia BHXH ca người lao đng
  • Lp/ kê khai các loi h sơ BHXH theo đúng nghip v ca cơ quan BHXH.
  • Ký đin t và np h sơ BHXH ti cơ quan BHXH nhanh chng và chính xác
  • T đng nhn kết qua duyt h sơ t cơ quan BHXH.
  • Tra cu và sao chép h sơ các kỳ khai thun tin
  • Kết xut h sơ BHXH đã lp theo nhiu đnh dng khác nhau

VIETTEL LÂM ĐNG BÁO GIÁ DCH V BO HIM XÃ HI ĐIN T

Giá bán dch v bo him xã hi được chia c th như sau:

Khách hàng đang s dng ch ký s viettel đăng ký mi dch v VBHXH

Gói cước

Gói – VBH 1 năm

Gói – VBH 2 năm

Gói – VBH 3 năm

Gói – VBH 4 năm

Giá bán

479.000

859.000

1.139.000

1.429.000

S tháng S dng

12

24

36

48

Khách hàng đăng ký mi c dch v VBHXH và CH Ký S Viettel

(Giá phía dưới ch bao gm phn mm VBHXH)

Gói cước

Gói – VBH 1 năm

Gói – VBH 2 năm

Gói – VBH 3 năm

Gói – VBH 4 năm

Giá Bán

499.000

899.000

1.199.000

1.499.000

S tháng s dng

18

33

48

63

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CU ĐĂNG KÝ DCH V VUI LÒNG LIÊN H :

Mr. ĐĂNG KT VIETTEL LÂM ĐNG

Đa ch:S 77 Phan Chu Trình, Phường 2, Đà Lt, Lâm Đng
Đi
n Thoi: 0981.218.218

Email: viettellamdong.store@gmail.com

Website://viettellamdong.com.vn

Gọi Ngay: 0981.218.218