Home / 4G Wifi trả trước

4G Wifi trả trước

Trin khai bán USB Wifi Router 4G D6606

T ngày 18/4/2017, Viettel trin khai bán USB WIFI ROUTER 4G D6606, c th:

  1. Thi gian trin khai: T 18/04/2017
  2. Phm vi áp dng: Toàn quc.
  3. Mt hàng kinh doanh: Wifi Router 4G D6606
  4. Chính sách sn phm:

Thông tin sn phm

Giá bán

  • Giá bán (*) đã bao gm Kit Dcom gói D200: khach hàng được khuyến mãi min phí 20GB/30 ngày. T tháng th 02, khách hàng tính cước 200.000đ đ duy trì dch v.

Hotline: 0981.218.218

Gọi Ngay: 0981.218.218